NVER beraadslaagt over dienstenrichtlijn

Contentverzamelaar

NVER beraadslaagt over dienstenrichtlijn

Op vrijdag 16 november staat de Dienstenrichtlijn en de samenloop met diensten van algemeen economisch belang centraal tijdens de najaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Europees recht (NVER). U kunt bij deze vergadering aanwezig zijn.

Uitgangspunt voor discussie zijn de preadviezen die over dit onderwerp zijn geschreven door prof. mr. E. Steyger en prof. mr. J.W. van der Gronden. Deze preadviezen zijn in het oktobernummer van SEW te lezen.

Indien u de vergadering wilt bijwonen, dient u zich vooraf bij het secretariaat van NVER aan te melden: nver@nver.nl. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het NVER.