Onderhandelingen over verdrag bankenfonds van start

Contentverzamelaar

Onderhandelingen over verdrag bankenfonds van start

De Ecofin Raad heeft overeenstemming bereikt over het voorstel van de Europese Commissie voor de oprichting van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme voor omvallende banken. De Raad moet hiervoor nog de steun krijgen van het Europees Parlement. Het mechanisme maakt samen met het Europese toezichtmechanisme onderdeel uit van de bankenunie. Een apart verdrag moet de financiering en de werking van het afwikkelingsfonds regelen. De onderhandelingen daarover zijn nu begonnen.

Concreet ziet het akkoord op een voorstel voor een verordening voor een Europees Resolutiemechanisme (Single Resolution Mechanism, SRM), waarbij een Europese resolutieautoriteit (Single Resolution Board, SRB) wordt opgericht die op het Europese niveau een centrale rol zal innemen met betrekking tot resolutieprocessen in de aan het SRM-deelnemende lidstaten. Deze resolutieautoriteit zal worden opgericht op basis van artikel 114 VWEU, waarbij besluitvorming op basis van gekwalificeerde meerderheid van stemmen plaatsvindt met medebeslissing van het Europees Parlement (EP). De SRM verordening moet na de triloog tussen het EP en de Raad formeel worden aangenomen.

Daarnaast heeft de Raad besloten dat een intergouvernementeel verdrag moet worden gesloten tussen de aan het SRM deelnemende lidstaten waarin de financiering door de lidstaten en de werking van het Europese resolutiefonds (Single Resolution Fund, SRF) worden vastgelegd. Besluitvorming over het intergouvernementele verdrag vindt plaats op basis van unanimiteit tussen de aan de bankenunie deelnemende lidstaten. Vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de Commissie zijn eveneens betrokken. Het verdrag zal in overeenstemming moeten zijn met de afspraken die nog met het EP gemaakt moeten worden over de door de Commissie voorgestelde SRM-verordening.

 

Lees hier het verslag van de Ecofin-Raad van de minister van Financiƫn en van het Raadssecretariaat.

Lees hier over het voorstel van de Commissie.

Lees hier de verklaring van de EP-leden die deelnemen aan de IGC.

Lees hier de praktische details van de Intergouvernementele Conferentie.