Op een rij gezet: het vrije verkeer van werknemers in de EU

Contentverzamelaar

Op een rij gezet: het vrije verkeer van werknemers in de EU

Voor wie op zoek is naar een geactualiseerd overzicht van de rechten van migrerende EU-werknemers en hun familieleden, compleet met de laatste wetgeving en de rechtspraak van het EU-Hof, kan nu terecht in een mededeling van de Europese Commissie. Uiteenlopende vragen op allerlei terreinen, zoals discriminatie, erkenning van diploma’s, taaleisen, werk zoeken, overheidsfuncties, uitkeringen, belastingen, worden in alle talen van de Unie behandeld.

De EU-wetgeving op dit gebied geeft Europese burgers het recht zich binnen de EU vrij als werknemers te verplaatsen en beschermt de sociale rechten van werknemers en hun familieleden. Op dit dynamische gebied – waar veranderingen het gevolg zijn van het arbeidsmarktbeleid, de gezinsstructuur en het proces van Europese integratie – draagt het vrije verkeer niet alleen bij aan de verwezenlijking van de interne markt. Het vrije verkeer heeft ook een belangrijke sociale dimensie omdat het de sociale, economische en culturele insluiting van migrerende EU-werknemers in de ontvangende lidstaten bevordert, aldus de Commissie.