Per 1 juli Slovenië voorzitter van de Raad van de Europese Unie

Contentverzamelaar

Per 1 juli Slovenië voorzitter van de Raad van de Europese Unie

Het programma van het Sloveens voorzitterschap van de Raad, dat per 1 juli is ingegaan en tot en met 31 december 2021 loopt, is bekendgemaakt. Via de website en de agenda van het Sloveense voorzitterschap kunnen de activiteiten worden gevolgd.

Onder de titel “Samen. Veerkrachtig. Europa.” streeft het Sloveense voorzitterschapsprogramma naar facilitering van het herstel van de Europese Unie en versteviging van de veerkracht van de Unie, om te reflecteren op de toekomst van Europa, om de rule of law en Europese waarden te versterken en om veiligheid en stabiliteit in Europa te verbeteren.

Het Sloveense Programma (EN) beschrijft de vier prioriteiten aan de hand van de volgende hoofdstukken:

  1. De veerkracht, het herstel en de strategische autonomie van de Europese Unie
  2. De Conferentie over de toekomst van Europa
  3. Een Unie van de Europese leefwijze, de rule of law en gelijke criteria voor iedereen
  4. Een geloofwaardige en veilige Europese Unie, bekwaam om veiligheid en stabiliteit in de Unie te verzekeren.

Ook bevat het programma een thema-gewijze beschrijving van de prioriteiten per beleidsgebied, waaronder de doelstellingen op het terrein van algemene zaken (waaronder cohesiebeleid), financieel-economische zaken, binnenlandse zaken en justitie, klimaat, transport, telecommunicatie, energie, mededinging, volksgezondheid, werkgelegenheid en sociale zaken, landbouw en visserij, jeugd, onderwijs, cultuur en sport en externe betrekkingen.

Ook is het trio-programma van het voorzitterschap – het opeenvolgend in elkaar overlopen van de volgtijdelijke voorzitterschappen van Duitsland (tot 1 juli 2021), nu Slovenië, en vanaf 1 januari 2022 Portugal- bekendgemaakt.

De agenda van het Sloveense voorzitterschap is in te zien via de website.

Meer informatie