Personenverkeer in de Europese Unie

Contentverzamelaar

Personenverkeer in de Europese Unie

Een conferentie met deze titel wordt op 17-18 oktober georganiseerd door de Haagse Hogeschool en de Samenwerkingsraad Frankrijk-Nederland. De nadruk ligt op het personenverkeer vanuit de landen die het laatst zijn toegetreden tot de EU. Aan de orde komen de gevolgen van het aflopen van de overgangsperiode voor het vrij verkeer van werknemers, het Europees burgerschap, de openstelling van de Schengengrenzen, de instroom van derdelanders en het asielbeleid.

Deelname is kostenloos, aanmelden bij lectoraten@hhs.nl

Voor meer info en programma klik hier

Zie bijlage rechts voor de aanvullende informatie (engels)