Politiek akkoord over EU-verordening inzake vuurwapens voor civiel gebruik

Contentverzamelaar

Politiek akkoord over EU-verordening inzake vuurwapens voor civiel gebruik

Het voorstel tot actualisering van de EU-Verordening inzake de invoer, uitvoer en doorvoer van vuurwapens voor civiel gebruik, waarover het politiek akkoord is bereikt, moet onder meer de traceerbaarheid van wapens verbeteren en zorgen voor een correcte uitwisseling van informatie. Hierdoor wordt de veiligheid verhoogd, de handel in vuurwapens bestreden en de legale handel in vuurwapens vereenvoudigd.

Het voorlopige politieke akkoord dat het Europees Parlement en de Raad op 14 maart hebben bereikt gaat over het voorstel (COM(2022) 480) van de Europese Commissie uit oktober 2022 om de verordening inzake de invoer, uitvoer en doorvoer van vuurwapens voor civiel gebruik te actualiseren (zie ook dit ECER-bericht). Het akkoord is een volgende stap in de uitvoering van zowel de eerder aangenomen strategie voor de Veiligheidsunie , de EU-strategie ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit als het actieplan 2020-2025 inzake vuurwapenhandel.

De verordening moet nu eerst nog formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad voordat zij - 20 dagen na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de EU- in werking treedt.

Achtergrond
Het voorstel om de EU-regels inzake de invoer, uitvoer en doorvoer van vuurwapens voor civiel gebruik te actualiseren, moet gaan zorgen voor consistentie tussen de vuurwapenrichtlijn en de EU-verordening inzake de invoer en uitvoer van civiele vuurwapens. Zowel de richtlijn als de verordeningsteksten zullen dezelfde soorten vuurwapens, essentiële onderdelen en munitie gaan reguleren.

De verordening
Achtergrond bij het voorstel voor de verordening is dat de handel in vuurwapens terrorisme en georganiseerde misdaad faciliteert, waaronder drugs- en mensenhandel. Het risico van illegale vuurwapenhandel is toegenomen. Criminelen veranderen de manier waarop ze gevaarlijke wapens de EU binnen smokkelen en tegelijkertijd kunnen individuen legitiem een vuurwapen bezitten voor bijvoorbeeld jagen, sportschieten of verzamelen.

Het gebrek aan geharmoniseerde regels in de hele EU voor de legale handel in vuurwapens heeft geleid tot hoge administratieve lasten voor wapenbezitters en de industrie. Legitiem bezit en legale handel worden zo bemoeilijkt. De verordening beoogt de traceerbaarheid van wapens te verbeteren en te zorgen voor een correcte uitwisseling van informatie. Hierdoor wordt de veiligheid verhoogd, de handel in vuurwapens bestreden en de legale handel in vuurwapens vereenvoudigd.

De nieuwe regels brengen met name:

- Duidelijke en gemeenschappelijke procedures voor de invoer, uitvoer en doorvoer van vuurwapens voor civiel gebruik, hun essentiële onderdelen, munitie, onklaar gemaakte wapens en alarm- en signaalwapens;  

- Vereenvoudigde invoer- en uitvoerprocedures voor jagers, sportschutters, historische re-enactors en exposanten. Inwoners van de EU hebben geen in- of uitvoervergunning nodig als ze een Europese vuurwapenpas hebben; 

- Een nieuw elektronisch EU-vergunningensysteem voor vuurwapenbezitters en -handelaars om invoer- en uitvoervergunningen aan te vragen. Dit vervangt de nationale systemen. Het nieuwe papierloze systeem bespaart aanvragers tijd en vereenvoudigd het proces. Het systeem wordt aangesloten op het EU-éénloketsysteem voor de douane;

- Verbeterde transparantie over de invoer en uitvoer van civiele vuurwapens door de publicatie van een jaarverslag met een overzicht van de ingevoerde en uitgevoerde vuurwapens, samengesteld door de Commissie. Dit zal op feiten gebaseerde beleidsvorming ondersteunen; 

- Strikte toepassing van de technische normen voor alarm- en signaalwapens (apparaten die zijn gemaakt om alleen losse flodders, traangas of irriterende munitie af te vuren). Een uniforme toepassing bij invoer zal voorkomen dat ze worden omgezet in dodelijke vuurwapens zodra ze op de interne markt worden gebracht.  De Commissie zal een lijst opstellen van niet-converteerbare alarm- en signaalwapens;

- Strengere regels voor halffabricaten van vuurwapens, waarbij de invoer ervan wordt beperkt tot handelaren en makelaars met een vergunning, zodat het gevaar van zelfgemaakte vuurwapens zonder markering of registratie ("ghost guns") wordt beperkt;

- Een gebruikersverklaring voor alle vuurwapens, welke zal bevestigen dat de koper de legale ontvanger is en verantwoordelijk is voor het behouden van de legale status. Dit verkleint het risico van overgang van vuurwapens tijdens of na de export van de legale naar de zwarte markt;    

- Strenge controles op weigeringen om invoer- of uitvoervergunningen te verlenen, inclusief controles om na te gaan of iemand die een vergunning aanvraagt er al een geweigerd is in een andere lidstaat. Dit voorkomt "shoppen" in een andere EU-lidstaat voor een dergelijke vergunning.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
Website Europese Commissie: illegale handel in wapens
ECER-dossier: Buitenlands en Veiligheidsbeleid