Privacyrichtlijn op de schop

Contentverzamelaar

Privacyrichtlijn op de schop

Viviane Reding, de beoogde Eurocommissaris voor Justitie, Vrijheid en Veiligheid, heeft aangekondigd dat de Commissie dit jaar zal voorstellen de bekende Europese privacyrichtlijn uit 1995 te herzien. De privacyrichtlijn voldoet volgens haar niet aan de eisen die de huidige tijd stelt aan privacybescherming. Bovendien vormt de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon een goede aanleiding om de richtlijn op de schop te nemen.

Reding ziet na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon een aantal belangrijke redenen om nu tot een herziening van de privacyrichtlijn (95/46/EG) over te gaan. Allereerst moeten de privacyregels ook gaan gelden voor politiƫle en justitiƫle samenwerking in strafzaken, al moet met de bijzondere aspecten daarvan wel rekening worden gehouden. Daarnaast is het EU-Handvest voor de Grondrechten bindend geworden. Hierin is het recht op privacy en bescherming van persoonsgegevens als grondrecht vastgelegd. Voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid moet de Raad een aparte regeling vaststellen.

De nieuwe regels moeten bovendien meer oog hebben voor nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot persoonsgegevens, zoals sociale netwerksites op internet.