Raad en Europees Parlement bereiken een politiek akkoord over voorstel tot wijziging van vier ‘ontbijtrichtlijnen'

Contentverzamelaar

Raad en Europees Parlement bereiken een politiek akkoord over voorstel tot wijziging van vier ‘ontbijtrichtlijnen'

De vier ‘ontbijtrichtlijnen’ bevatten gemeenschappelijke regels voor de samenstelling, de verkoopbenaming, de etikettering en de presentatie van honing, vruchtensappen, vruchtenjam, kastanjepasta en verduurzaamde melk. De herziene regels, waarover een politiek akkoord is bereikt, voorzien in verplichte oorsprongsetikettering voor honing, een hoger verplicht fruitgehalte in jam en een vereenvoudigde etikettering voor melk.

Achtergrond

De zogeheten ‘ontbijtrichtlijnen’ zijn een reeks van zeven richtlijnen met gemeenschappelijke regels voor de samenstelling, de verkoopbenaming, de etikettering en de presentatie van bepaalde levensmiddelen (bijvoorbeeld jam, vruchtensappen en honing). De richtlijnen hebben als doel de belangen van de consumenten te beschermen en het vrije verkeer van die producten op de Europese interne markt te waarborgen.

Producten waarvoor dergelijke gemeenschappelijke regels zijn vastgesteld, mogen slechts onder de respectieve verkoopbenamingen in de handel worden gebracht als zij aan die regels voldoen. Het gebruik van deze verkoopbenamingen is doorgaans commercieel zeer aantrekkelijk, omdat consumenten de benamingen herkennen en er hun aankoopbeslissing op baseren.

De huidige ‘ontbijtrichtlijnen’ bestaan inmiddels al meer dan twintig jaar. In die tijd zijn de markten voor levensmiddelen aanzienlijk geëvolueerd, onder invloed van innovatie, maar ook als gevolg van wijzigingen in de consumentenvraag. Om die reden presenteerde de Europese Commissie op 21 april 2023 een richtlijnvoorstel om vier van de zeven ‘ontbijtrichtlijnen’ te wijzigen. Het gaat om richtlijn 2001/110 (honing), richtlijn 2001/112 (vruchtensappen en soortgelijke producten), richtlijn 2001/113 (vruchtenjam en kastanjepasta) en richtlijn 2001/114 (verduurzaamde melk).

Politiek akkoord

Op 31 januari 2024 bereikten de Raad en het Europees Parlement een politiek akkoord over het richtlijnvoorstel. Het politieke akkoord heeft onder meer betrekking op:

  • verplichte oorsprongsetikettering voor honing: de landen van oorsprong in honingmengsels moeten op het etiket worden vermeld in dalende volgorde met het procentuele aandeel van elke oorsprong;
  • hoger verplicht fruitgehalte in jam: een verhoging van het minimum fruitgehalte in jam (van 350 naar 450 gram per kilo) en in extra jam (van 450 naar 500 gram per kilo) zal de minimumkwaliteit verbeteren en het suikergehalte van deze producten voor EU-consumenten verlagen. De lidstaten zullen de term ‘marmelade’ als synoniem van ‘jam of confituur’ mogen toestaan, om rekening te houden met de naam die plaatselijk gewoonlijk voor deze producten wordt gebruikt. De term ‘marmelade’ was tot nu toe alleen toegestaan voor jam van citrusvruchten;
  • Vereenvoudigde etikettering voor melk.

Meer informatie:

  • ECER-bericht - Europese Commissie presenteert voorstel tot wijziging van vier ‘ontbijtrichtlijnen’ (25 april 2023)
  • ECER-dossier – Landbouw
  • Persbericht van de Europese Commissie