Raad en Europees Parlement bereiken overeenstemming over vrijwillig EU-certificeringskader voor koolstofverwijdering

Contentverzamelaar

Raad en Europees Parlement bereiken overeenstemming over vrijwillig EU-certificeringskader voor koolstofverwijdering

Onderhandelaars van de Raad en het Europees Parlement hebben op 20 februari 2024 een voorlopig politiek akkoord bereikt over een verordening tot vaststelling van het eerste EU-certificeringskader voor permanente koolstofverwijdering, koolstoflandbouw en koolstofopslag in producten. Het vrijwillige kader is bedoeld om de ontplooiing van hoogwaardige activiteiten op het gebied van koolstofverwijdering en bodememissiereductie in de EU te vergemakkelijken en te versnellen.

Op 30 november 2022 presenteerde de Europese Commissie een voorstel voor een verordening inzake een vrijwillig EU-certificeringskader voor koolstofverwijdering (zie het ECER-bericht over het voorstel). Het voorstel was volgens de Commissie van cruciaal belang om de Europese Green Deal in de praktijk te brengen, en bouwt voort op de mededeling van de Commissie over duurzame koolstofcycli die in 2021 is aangenomen.

Op 20 februari 2024 bereikten de Raad en het Europees Parlement een voorlopig politiek akkoord over het voorstel (zie dit bericht voor meer informatie over het akkoord). Het voorlopige politieke akkoord zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de vertegenwoordigers van de lidstaten in de Raad (Coreper) en aan de milieucommissie van het Europees Parlement. Als het akkoord wordt goedgekeurd, moet hij na revisie door juristen-vertalers formeel door beide EU-instellingen worden aangenomen voordat hij in het Publicatieblad van de EU kan worden gepubliceerd en in werking kan treden.

Meer informatie: