Raad neemt conclusies aan over de toekomst van de Europese Gezondheidsunie

Contentverzamelaar

Raad neemt conclusies aan over de toekomst van de Europese Gezondheidsunie

De Raad heeft op 21 juni 2024 conclusies aangenomen waarin zij de Europese Commissie oproept om volksgezondheid als prioriteit te behouden tijdens haar komende ambtstermijn van vijf jaar (2024-2029). In de Raadsconclusies hebben de lidstaten de belangrijkste aandachtsgebieden voor de versterking van de Europese Gezondheidsunie vastgesteld.

Achtergrond

In een in november 2020 gepubliceerde mededeling kondigde de Europese Commissie de oprichting van een Europese Gezondheidsunie aan. Het doel van de Europese Gezondheidsunie is het faciliteren van nauwere samenwerking tussen de lidstaten op EU-niveau op het gebied van gezondheidszorg, waaronder:

  • een collectieve reactie op gezondheidscrises op EU-niveau;
  • beschikbare, betaalbare en innovatieve medische benodigdheden
  • betere preventie, behandeling en nazorg van ziekten zoals kanker;

In het kader van de Europese Gezondheidsunie is in de afgelopen vier jaar onder meer het mandaat van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding versterkt (zie het ECER-bericht daarover) en is de verordening inzake ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen aangenomen (Verordening (EU) 2022/2371).

Op 21 juni 2024 heeft de Raad conclusies aangenomen over de toekomst van de Europese Gezondheidsunie (zie hier de Engelse versie).

De conclusies

In de conclusies roept de Raad de lidstaten en de Commissie op om te blijven werken aan het inperken van tekorten aan kritieke geneesmiddelen, en verzoekt de Commissie te overwegen een wet inzake kritieke geneesmiddelen voor te stellen.

De Raad roept de lidstaten en de Commissie ook op om het optreden op prioritaire gebieden te versterken door de uitvoeringsinstrumenten van de EU, waaronder EU4Health, te verbeteren en nieuwe instrumenten te ontwikkelen, zoals een EU-investeringscentrum voor gezondheid. Ten slotte roept de Raad de lidstaten en de Commissie op om gezonde leefstijlen en een gezonde omgeving te bevorderen, onder meer door de voorstellen aan te nemen die zijn aangekondigd in het kader van het Europese kankerbestrijdingsplan.  

Meer informatie: