Raad van Europa publiceert onderhandelingsstukken toetreding van de EU tot het EVRM

Contentverzamelaar

Raad van Europa publiceert onderhandelingsstukken toetreding van de EU tot het EVRM

De onderhandelingen tussen de Europese Unie en de Raad van Europa over de toetreding van de EU tot het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) zijn nu een half jaar gaande en zullen naar verwachting nog wel tot de zomer van 2011 voortduren. Over de voornaamste onderwerpen, de inrichting van een zgn. co-respondentmechanisme en de betrokkenheid van het Hof van Justitie van de EU, moeten nog stevige noten worden gekraakt. De Raad van Europa publiceert de werkdocumenten en verslagen van de bijeenkomsten op haar website.

De stukken zijn hier beschikbaar.