Raad van State stelt vragen aan het EU-Hof in zaak over informatieverzoek over MH17

Contentverzamelaar

Raad van State stelt vragen aan het EU-Hof in zaak over informatieverzoek over MH17

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 29 juni 2022 prejudiciële vragen gesteld aan het EU-Hof. De Afdeling bestuursrechtspraak wil van het EU-Hof weten of en zo ja in welke vorm informatie kan worden opgevraagd op grond van de Europese verordening inzake het melden, onderzoeken en opvolgen van voorvallen in de burgerluchtvaart. De antwoorden van het Hof heeft de Afdeling bestuursrechtspraak nodig om later uitspraak te kunnen doen over het verzoek van RTL Nieuws aan de minister om informatie over het neerhalen van vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne.

Achtergrond

RTL Nieuws heeft de minister onder meer gevraagd om alle meldingen uit Eccairs uit 2014 over Oekraïne openbaar te maken. Eccairs staat voor European Coordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems. Het Eccairs-systeem is een geheel van gegevensbanken waarin informatie en meldingen over incidenten of voorvallen in de burgerluchtvaart zijn opgenomen. RTL nieuws heeft bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat meldingen uit 2014 over Oekraïne opgevraagd om te kunnen onderzoeken wat de Nederlandse overheid ten tijde van de MH17-ramp precies wist.

Prejudiciële vragen

De Afdeling bestuursrechtspraak ziet zich in deze zaak voor de vraag gesteld of en zo ja in welke vorm een nieuwsorganisatie informatie kan opvragen over voorvallen in de burgerluchtvaart. In artikel 15 van de  verordening staat dat de lidstaten de nodige maatregelen nemen om een ‘passende vertrouwelijkheid’ te waarborgen van de ‘bijzonderheden over voorvallen’ die zij ontvangen.

De Afdeling bestuursrechtspraak wil allereerst van het Hof van Justitie weten wat onder beide begrippen moet worden verstaan. Dat wordt niet duidelijk uit de tekst en toelichting op de verordening. Verder wil de Afdeling bestuursrechtspraak weten hoe het zit met de uitwerking die aan artikel 15 van de Verordening is gegeven in de Nederlandse Wet luchtvaart. Uit de Wet luchtvaart volgt volgens de minister dat geen enkel gegeven over gemelde voorvallen openbaar mag worden gemaakt. De Afdeling bestuursrechtspraak wil van het EU-Hof weten of deze uitleg overeenstemt met de Europese verordening en het recht op vrije meningsuiting en informatie.

Schorsing van de behandeling

De Afdeling bestuursrechtspraak schorst de verdere behandeling van de zaak in afwachting van het antwoord van het EU-Hof. Daarna zal de Afdeling bestuursrechtspraak de behandeling van de zaak voortzetten en uiteindelijk een definitieve uitspraak doen in de bij haar voorliggende zaak.

Volledige tekst uitspraak

Lees de uitspraak met zaaknummer 201909080/1/A3

Meer informatie