Raad van State stelt vragen over Tamiltijgers op Europese terrorismelijst

Contentverzamelaar

Raad van State stelt vragen over Tamiltijgers op Europese terrorismelijst

Plaatsing op de EU-terrorismelijst van vier fondsenwervers voor de Tamiltijgers is misschien niet terecht, nu handelingen van strijdkrachten in een gewapend conflict niet als terrorisme kan worden beschouwd. Daarover wil de Raad van State helderheid krijgen van het EU-Hof.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in vier zaken zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het EU-Hof . De Raad van State wil van het Hof uitleg over Europese terrorismebegrippen. In deze zaken heeft de minister van Buitenlandse Zaken de financiële tegoeden van vier mannen bevroren. De mannen zouden zich volgens de minister bezighouden met fondsenwerving voor de Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), beter bekend als de Tamiltijgers.

Besluiten

De minister heeft de besluiten genomen op grond van de Nederlandse Sanctieregeling terrorisme 2007-II. De Nederlandse besluiten vloeien voort uit internationale en Europese antiterrorismeregels. Deze besluiten zijn onder meer gebaseerd op het besluit van de Raad van de Europese Unie om de LTTE op de Europese terrorismelijst te plaatsen.

Vragen

De Raad van State ziet zich in deze zaken voor de vraag gesteld of de Raad van de Europese Unie de LTTE terecht op de Europese terrorismelijst heeft geplaatst. De Raad van State betwijfelt dat, omdat onzeker is of handelingen van strijdkrachten in een gewapend conflict als terroristische daden kunnen worden beschouwd. Omdat alleen het Hof van Justitie uitsluitsel kan geven over de geldigheid van Europese besluiten, stelt de Raad van State prejudiciële vragen aan het Hof. Allereerst wil hij weten of de mannen zelf de geldigheid van het Europese besluit tot plaatsing van de LTTE op de Europese terrorismelijst hadden kunnen aanvechten in Luxemburg. Mocht dat het geval zijn, dan moet de Raad van State – omdat de mannen het Europese besluit niet aangevochten hebben - ervan uitgaan dat de LTTE terecht op de terrorismelijst is geplaatst. Als dat niet het geval is, dan vraagt de Raad van State het Hof te oordelen over de geldigheid van het Europese besluit. Van belang daarbij is de uitleg van het Hof over enkele Europese terrorismebegrippen.

Schorsing behandeling

De behandeling van de zaken bij de Raad van State wordt geschorst in afwachting van de antwoorden van het Hof in Luxemburg. Dit duurt naar verwachting ongeveer een tot anderhalf jaar. Daarna zal de Raad van State de behandeling voortzetten en uiteindelijk een definitieve uitspraak doen in deze zaken.

Strafzaken

Drie van de vier mannen werden in oktober 2011 door de rechtbank in Den Haag strafrechtelijk veroordeeld vanwege deelname aan een criminele organisatie. Zij zijn daartegen in hoger beroep gegaan. Deze strafzaken zijn op dit moment in behandeling bij het gerechtshof in Den Haag. Tegen de vierde man loopt een strafzaak bij de rechtbank Den Haag.

Tamiltijgers

De Tamiltijgers is een organisatie in Sri Lanka, die sinds de jaren zeventig strijdt voor een onafhankelijke Tamilstaat.

Lees hier de volledige tekst van de verwijzingsuitspraak met zaaknummers 201201220/1, 201202328/1, 201209742/1 en 201209744/1.