Contentverzamelaar

Raadgevend referendum over verdrag EU-Oekraïne?
Het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne wordt misschien het tweede EU-verdrag waarover een referendum wordt georganiseerd. Dat kan op basis van de Wet raadgevend referendum, die deze maand in werking is getreden. De organisatoren willen vóór 6 augustus 10.000 handtekeningen bij elkaar krijgen.

Een oproep voor een referendum is gedaan door het Burgercomité EU en Geenstijl.

De goedkeuringswet voor het associatieverdrag is op 8 juli 2015 in het Staatsblad gepubliceerd. Nederland moest het verdrag goedkeuren omdat het een zogenaamd gemengd verdrag is, waarbij zowel de EU als de lidstaten van de EU partij zijn. De inwerkingtreding van de goedkeuringswet is opgeschort tot 5 september, op grond van artikel 8, lid 2 van de Wet raadgevend referendum.

De Wet raadgevend referendum is op 1 juli 2015 in werking getreden. Een raadgevend referendum is niet bindend. Meer informatie is te lezen op de website van de Kiesraad.

Het eerste EU-verdrag waarover een raadgevend referendum werd georganiseerd was de Europese Grondwet (2005).