Raadsconclusies over vaardigheden en competenties voor de groene transitie goedgekeurd

Contentverzamelaar

Raadsconclusies over vaardigheden en competenties voor de groene transitie goedgekeurd

De Raad van de EU heeft op 7 maart 2023 conclusies goedgekeurd over vaardigheden en competenties voor de groene transitie. Deze conclusies sluiten aan op de conclusies van de Europese Raad van 9 februari 2023, waarin de staatshoofden en regeringsleiders van de EU vroegen om doortastendere en ambitieuzere maatregelen om de vaardigheden die nodig zijn voor de groene en digitale transitie verder te ontwikkelen.

In de mededeling van de Europese Commissie over een Green Deal Industrial Plan (2023) is te lezen dat in de sectoren die cruciaal zijn voor de groene transitie, het tekort aan arbeidskrachten tussen 2015 en 2021 is verdubbeld. Ondertussen blijft de vraag naar technische vaardigheden voor deze groene transitie verder groeien.

Op 7 maart 2023 heeft de Raad van de EU conclusies goedgekeurd over vaardigheden en competenties voor de groene transitie. In zijn conclusies verzoekt de Raad de lidstaten onder meer om aanbieders van onderwijs en opleidingen, onderzoeksorganisaties, werkgevers, sociale partners en andere belanghebbenden te betrekken bij het gezamenlijk in kaart brengen van de omscholings- en bijscholingsbehoeften voor de groene transitie. Ook publiek-private samenwerking valt hieronder.

Meer informatie: