Rapport Europese Commissie verschenen over hoe deelname aan culturele activiteiten sociale cohesie en democratie vergroot

Contentverzamelaar

Rapport Europese Commissie verschenen over hoe deelname aan culturele activiteiten sociale cohesie en democratie vergroot

Uit het rapport (in de vorm van een verslag) blijkt dat de Commissie de immense kracht van cultuur wil benutten voor de democratische gezondheid van de samenlevingen. Het verslag moet bijdragen aan de inspanningen van de Commissie om de democratie te verdiepen en een inclusieve en betrokken samenleving te bevorderen door ondersteuning van de culturele sectoren.

Het gaat om het op 23 juni 2023 door de Commissie gepresenteerde verslag over hoe burgerparticipatie in culturele activiteiten de burgerparticipatie, democratie en sociale cohesie bevordert. In de aanloop naar de Europese verkiezingen in 2024 blijkt uit internationaal onderzoek dat burgers die regelmatig aan culturele activiteiten deelnemen meer geneigd zijn om te stemmen, vrijwilligerswerk te doen en deel te nemen aan gemeenschapsactiviteiten, -projecten en -organisaties.

Het verslag beveelt aan om de doelstelling om de cultuurparticipatie van burgers te verbreden in de eigen specifieke acties van de Commissie voor cultuur te versterken, en meer zichtbaarheid te creƫren in het bestaande programma Creatief Europa. Het stimuleren van cultuurparticipatie zou ook verder kunnen worden aangemoedigd door middel van bestaande EU-acties voor maatschappelijke betrokkenheid en participatie in de EU, zoals het programma Burgers, gelijkheid, rechten en waarden. In het verslag wordt ook gewezen op de noodzaak van meer activiteit op dit gebied, zoals voorzien in het EU-werkplan voor cultuur 2023-2026, dat een actie ter bevordering van democratie omvat.

Het rapport, dat ook richtlijnen geeft voor acties op nationaal en lokaal niveau, toont aan dat de dichtheid van het lokale culturele aanbod en de omvang van de beschikbare overheidsfinanciering positief verbonden zijn met patronen van burgerzin en democratisch gedrag. Het rapport sluit af met belangrijke beleidslessen en een reeks van 14 concrete aanbevelingen voor beleidsmakers. Dit verslag is het resultaat van een onderzoek dat is aangekondigd in het EU-werkplan voor cultuur 2019-2022.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Cultuur