REACH-Verordening officieel gepubliceerd

Contentverzamelaar

REACH-Verordening officieel gepubliceerd

Op zaterdag 30 december is de zogeheten Reach-Verordening over chemische stoffen in het Publicatieblad verschenen. Indien u de 848 (!) pagina's tellende verordening wilt bekijken, kunt u gebruik maken van onderstaande link. Veel leesplezier!

De REACH-verordening heeft gevolgen voor richtlijn 1907/2006 over gevaarlijke stoffen, die dan ook gewijzigd is door richtlijn 2006/121. Onderstaande link verwijst ook naar deze richtlijn.