Rechter niet verplicht foutief besluit ambtshalve te toetsen

Contentverzamelaar

Rechter niet verplicht foutief besluit ambtshalve te toetsen

Wanneer door een burger in een procedure geen beroep wordt gedaan op EG-voorschriften is de rechter in de regel niet verplicht die voorschriften toe te passen. Dat blijkt uit een arrest van het EG-Hof. Maar bestuursorganen moeten zich niet rijk rekenen. Of een burger een beroep doet op EG-regels blijkt immers pas nadat het foutieve besluit is genomen.