Regionale initiatieven in opkomst

Contentverzamelaar

Regionale initiatieven in opkomst

Het initiatief van Frankrijk om met landen rond de Middellandse Zee een Unie te vormen is overgenomen door de Europese Commissie. In het voorstel wil de EU een verdergaand partnerschap ontwikkelen met deze landen. De Commissie is erop gebrand de nieuwe Unie binnen de communautaire structuur te organiseren. Het is niet de bedoeling dat de Mediterrane EU- lidstaten een eigen verband aangaan die losstaat ten opzichte van de EU. De Commissie ziet zich echter gelijk weer geconfronteerd met een soortgelijk initiatief. Dit maal willen Zweden en Polen een partnerschap met een aantal oost- Europese landen vormen.

Het idee van een Mediterrane Unie komt oorspronkelijk van de Franse president Sarkozy en zou een vergaande stap moeten betekenen in de relatie met deze landen. Het zou zelfs als alternatief moeten dienen voor een Turks lidmaatschap, zo was de visie. De Europese Commissie noemt het echter een voortzetting van het sinds 1995 bestaande ‘Barcelona-proces’.

De samenwerking zal geïntensiveerd worden op allerlei gebieden, zoals transport en milieubescherming. Daarnaast is opvallend dat de samenwerking uitgebreid geïnstitutionaliseerd wordt. Het samenwerkingsverband zal een presidentschap krijgen en een secretariaat en de rol van de Euro- Mediterrane parlementaire vergadering moet worden versterkt. Mogelijk probleem is dat alle samenwerking op basis van unanimiteit moet plaatsvinden, zoals dit gebruikelijk is op het gebied van het buitenlandse beleid van de Unie. De instemming van de ‘noordelijke’ EU-lidstaten is dus ook nodig voor afspraken

Naast de EU-lidstaten zijn de andere toekomstige leden van de nieuwe samenwerking: Mauritanië, Marokko, Algerije, Tunesië, Libië, Egypte, Jordanië, de Palestijnse Autoriteit, Israël, Libië, Syrië, Turkije, Albanië, Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro en Monaco. Het nieuwe verband zal volgens de planning start gaan op 13 juli 2008, het moment dat Frankrijk het voorzitterschap van de Unie van Slovenië overneemt.

Het recente Zweeds/Poolse initiatief is mogelijk nog radicaler. Volgens Polen moeten partnerlanden, zoals Azerbeidzjan, Oekraïne, Georgië en Moldavië uiteindelijk lid worden van de Unie en is de samenwerking vooral een voorbereiding hierop.