Relatie tussen mensenrechten en milieu nader toegelicht

Contentverzamelaar

Relatie tussen mensenrechten en milieu nader toegelicht

Het is misschien minder bekend, maar het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) biedt ook een zekere mate van bescherming in milieuaangelegenheden. Maar wat is nu precies de verhouding tussen mensenrechten en milieu? Wanneer raken milieufactoren aan mensenrechten? In de brochure over Mensenrechten & Milieu wordt een antwoord gegeven op deze vragen.

Uitgangspunt van de brochure is de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Uit deze rechtspraak kunnen diverse (grond-) beginselen worden afgeleid, die nader worden besproken en toegelicht.

De brochure, uitgegeven door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het ministerie van Buitenlandse Zaken, kan als leidraad worden gebruikt door onder meer beleidsmedewerkers en juristen.

Klik hier voor de Brochure over mensenrechten & milieu - Beginselen uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.