Resolutie EP over delegatie van regelgeving na Lissabon

Contentverzamelaar

Resolutie EP over delegatie van regelgeving na Lissabon

Na de Commissie en de Raad heeft nu ook het Europees Parlement zijn standpunt over de delegatie van bevoegdheden aan de Commissie vastgelegd. In een resolutie stelt het Europees Parlement dat het niet is uitgesloten dat de Raad en het EP ook controle vooraf kunnen uitoefenen op gedelegeerde handelingen. Bovendien pleit het EP voor een interinstitutioneel akkoord over delegatie

Volgens artikel 290 van het EU-Werkingsverdrag kunnen de Raad en het EP bevoegdheden delegeren aan de Commissie. Volgens het EP is bevoegdheidsdelegatie aan de Commissie een delicate zaak. Het gaat immers om bevoegdheden die eigenlijk aan de wetgever toebehoren (Raad en EP).

Volgens het EP is het niet uitgesloten dat de Raad en het EP ook vooraf controle uitoefenen op de Commissie met betrekking tot gedelegeerde handelingen. Wel erkent het EP dat de meest gebruikelijk vorm van toezicht achteraf zal plaatsvinden, omdat die vorm van controle uitdrukkelijk in artikel 290 genoemd wordt.

De afspraken tussen Commissie en Raad van december 2009 zijn neergelegd in een mededeling van de Commissie over de toepassing van artikel 290 EU-Werkingsverdrag. Het EP wil graag een interninstitutioneel akkoord tussen de drie instellingen, waarin praktische afspraken worden gemaakt over de voorbereiding, uitwisseling van informatie en controle op gedelegeerde handelingen.