Richtlijn over representatieve vorderingen ter bescherming van consumentenbelangen in werking getreden

Contentverzamelaar

Richtlijn over representatieve vorderingen ter bescherming van consumentenbelangen in werking getreden

De richtlijn geeft consumenten die het slachtoffer zijn geworden van illegale handelspraktijken de mogelijkheid om hun rechten af te dwingen en collectief gerechtigheid te zoeken. Dit beginsel beoogt consumenten sterker te maken en het gelijke speelveld te verbeteren om daders van dergelijke illegale praktijken af te schrikken. Lidstaten moeten ingevolge de richtlijn nationale entiteiten aanwijzen die bevoegd zullen zijn om dergelijke acties in te stellen.

Het gaat om de op 25 juni 2023 in werking getreden Richtlijn betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten (2020/1828). Zie voor meer achtergrondinformatie over deze richtlijn ook de websitepagina van de Europese Commissie.

Dankzij de richtlijn kunnen consumenten uit de hele EU hun rechten niet alleen individueel, maar ook via collectieve acties opeisen. Gekwalificeerde entiteiten die door de lidstaten zijn aangewezen, zoals consumentenorganisaties, zullen namens consumenten rechtsvorderingen kunnen instellen tegen illegale praktijken van handelaars.

Hierdoor kunnen consumenten die schade hebben geleden door een illegale handelspraktijk collectief compensatie, vervanging of reparatie eisen. Representatieve acties hebben betrekking op consumentenbelangen in vele rechtsgebieden en economische sectoren, waaronder gegevensbescherming, financiƫle diensten, reizen, toerisme, energie of telecommunicatie.

Het idee achter de richtlijn is dat in de Europese Unie het bereiken van een hoog niveau van consumentenbescherming een grondrecht is. Deze richtlijn is een belangrijk instrument om dit recht af te dwingen. Consumenten hebben daarmee de mogelijkheid om hun krachten te bundelen in collectieve acties in de hele EU om ervoor te zorgen dat alle bedrijven hun rechten respecteren.

Om de goede werking van acties door belangenbehartigers in de hele EU te ondersteunen, heeft de Commissie 'EC-REACT' - het samenwerkingsinstrument voor acties door belangenbehartigers - gelanceerd, een onlineplatform voor de uitwisseling van informatie over acties door belangenbehartigers in de hele EU. Via dit platform kunnen vertegenwoordigers van de lidstaten, rechters en aangewezen bevoegde instanties samenwerken om de EU-consumentenrechten beter te handhaven.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Consumenten