Roman Herzog: ‘stop het EG-Hof van Justitie’

Contentverzamelaar

Roman Herzog: ‘stop het EG-Hof van Justitie’

Voormalig bondspresident Herzog, tevens oud president van het Duitse Bundesverfassungsgericht, heeft in een opiniestuk in de EU-observer scherpe kritiek geuit op het EG-Hof van Justitie. Met het arrest in de zaak Mangold is volgens Herzog het Hof zijn boekje te buiten gegaan, en er zijn meerdere voorbeelden. Volgens hem verspeelt het Hof op dit moment het vertrouwen dat het genoot. Zijn opmerkingen vallen samen met de recente kritiek op het EG-Hof van Denemarken en Oostenrijk wegens het arrest Metock.

Met name het arrest in de zaak Mangold zit Herzog niet lekker. In deze Duitse zaak kwam een Duitse werknemer op tegen discriminatie op de werkvloer op grond van leeftijd. De Duitse overheid had maatregelen genomen om het aannemen van oudere werknemers te stimuleren. Mangold voelde zich als ‘jongere’ werknemer gediscrimineerd en kwam op tegen de maatregel. De EG-richtlijn die leeftijdsdiscriminatie verbiedt, was voor Duitsland nog niet van kracht. Het Hof heeft vervolgens in zijn uitspraak overwogen dat het verbod op discriminatie naar leeftijd ‘een algemeen beginsel van gemeenschapsrecht is dat voortvloeit uit de constitutionele tradities van de lidstaten’.

Volgens Herzog heeft het Hof hier zelf een ‘algemeen beginsel van gemeenschapsrecht’ geconstrueerd. In werkelijkheid verwijzen enkel de grondwetten van Portugal en Finland naar discriminatie op grond van leeftijd. Ook is het volgens Herzog niet juist dat het Hof de Duitse regeling niet-toepasselijk verklaarde. Het Hof moet de soevereiniteit van de lidstaten respecteren en kan in dit geval niet direct ingrijpen in het nationale recht.

Het arrest Mangold staat niet op zichzelf, zo betoogt hij: het Tabaksreclamearrest (C- 380/03) en de recente arresten inzake het milieustrafrecht in de eerste pijler (C-176/03 en C-440/05) zijn andere voorbeelden van de overschrijding door het Hof van zijn bevoegdheden.

Letterlijk schrijft hij: “The cases described show that the ECJ deliberately and systematically ignores fundamental principles of the Western interpretation of law, that its decisions are based on sloppy argumentation, that it ignores the will of the legislator, or even turns it into its opposite, and invents legal principles serving as grounds for later judgements. They show that the ECJ undermines the competences of the member states even in the core fields of national powers.”

Het bovenstaande kan volgens Herzog maar tot één conclusie leiden: het Hof van Justitie is niet geschikt als toetser van de subsidiariteit en is niet in staat de belangen van de lidstaten te beschermen. Herzog hoopt dat het Duitse Bundesverfassungsgericht de uitspraak van het Hof in de prejudiciële zaak Mangold niet volgt.

Onlangs lieten ook de Deense premier Rasmussen en de Oostenrijkse regering zich kritisch uit over het Hof van Justitie wegens het arrest in de zaak Metock, waarover het ECER eerder berichtte.