Rond kerstperiode meer tijd voor nationale parlementen om ‘gele' of ‘oranje kaart’ tegen EU- wetgevingsinitiatieven te trekken

Contentverzamelaar

Rond kerstperiode meer tijd voor nationale parlementen om ‘gele' of ‘oranje kaart’ tegen EU- wetgevingsinitiatieven te trekken

Nationale parlementen kunnen binnen een termijn van 8 weken bezwaar maken tegen EU-wetgevingsvoorstellen uit het oogpunt van subsidiariteit en proportionaliteit zoals opgenomen in Protocol nr. 2 hierover. Dit wordt ook wel het opsteken van een ‘gele kaart’ of ‘oranje kaart’ genoemd. De twee weken rond kerst worden vanaf nu niet meer meegerekend in die termijn.

De Europese Commissie heeft op 7 maart 2019 voorgesteld om de periode tussen 20 december en 10 januari van het daarop volgende jaar niet mee te tellen in de 8 weken termijn die geldt voor het gebruik van de gele of oranje kaart procedure. Op deze manier hebben de nationale parlementen voldoende tijd om gedurende deze periode EU-wetgevingsvoorstellen te beoordelen. Slechts in urgente gevallen kan hier gemotiveerd van worden afgeweken. Deze verlengde termijn wordt al sinds 2009 toegepast voor de maand augustus. De Nederlandse regering heeft de Tweede Kamer laten weten dat dit voorstel zal worden opgenomen in de afspraken met het Nederlandse Parlement over de EU-informatievoorziening.

Zie hier de brief aan de Raad over het Commmissievoorstel en hier de brief aan de Tweede Kamer.