Scorebord interne markt: Commissie kondigt strengere actie aan

Contentverzamelaar

Scorebord interne markt: Commissie kondigt strengere actie aan

Hoewel 20 van de 27 lidstaten binnen de grenzen van het aanvaardbare zijn gebleven bij de omzetting van richtlijnen, toonde Eurocommissaris voor interne markt Barnier zich bezorgd bij de presentatie van het scorebord voor de interne markt 2009. Met name de niet-naleving van uitspraken van het Hof van Justitie is wat hem betreft onacceptabel.

Hij kondigde aan dat de Commissie van alle beschikbare instrumenten gebruik zal maken om naleving van Hofuitspraken af te dwingen. Het Verdrag van Lissabon heeft Commissie op dit terrein meer mogelijkheden gegeven. De Commissie kan veel sneller een boetes en dwangsommen opleggen.

Belangrijke punten in het scorebord van 2009:

  • Met 0,7% ligt het gemiddelde omzettingstekort van de 27 lidstaten ruim onder het doel van 1 %.
  • Nederland staat op de 10e plaats in de lijst van lidstaten die het beste scoren.
  • In 2009 stonden 49 inbreukprocedures open tegen Nederland.
  • Malta kaapt voor de derde keer de eerste prijs weg. Zestien lidstaten hebben hun tot dusverre beste resultaat bereikt. Zeven lidstaten – Griekenland, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Portugal en Tsjechië – halen het streefcijfer nog steeds
    niet en staan daarmee een verdere verlaging van het deficit (het percentage niet tijdig in nationaal recht omgezette internemarktrichtlijnen) in de weg.
  • De gemiddelde termijn voor het opheffen van inbreuken is ten opzichte van december 2007 toegenomen van 25 tot 28 maanden