Seizoensarbeiders: Commissie verwerpt kritiek Kamers

Contentverzamelaar

Seizoensarbeiders: Commissie verwerpt kritiek Kamers

De Europese Commissie is het niet eens met de Eerste en Tweede Kamer dat haar voorstel inzake seizoensarbeiders niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel. Commissaris Sefcovic van interinstitutionele relaties laat een uitgebreide reactie beide Kamers weten dat de subsidiariteitsvraag naar behoren is onderzocht en de subsidiariteitstoets doorstaat.

De Eerste kamer had de bezwaren kenbaar gemaakt in een brief aan de Commissie d.d. 14 oktober 2010. De Commissie ontving in totaal brieven van 17 (kamers van) nationale parlementen. Het is niet gelukt om genoeg nationale parlementen binnen de termijn van acht weken te verzamelen om een gele of oranje kaart procedure te initiƫren conform protocol 2 bij de Verdragen. De Commissie hoeft het voorstel dus niet te heroverwegen, maar reageert wel op de kritiek.

Belangrijkste punt in de analyse van de Commissie is dat volgens de Commissie een Eu-aanpak van seizoensmigratie belangrijke voordelen biedt om migratiestromen in Europa te beteugelen, zodat scheefgroei voorkomen kan worden. Uiteenlopende nationale regelingen zorgen voor scheefgroei, aldus de Commissie. De Commissie is van mening dat circulaire migratie - waaronder seizoenarbeid valt - kan leiden tot een 'triple win'-situatie: zowel de landen van bestemming als de landen van herkomst en de migranten zelf kunnen ervan profiteren.