Seminar - Extraterritoriale toepassing van het EU-recht

Contentverzamelaar

Seminar - Extraterritoriale toepassing van het EU-recht

18 mrt

Seminar - Extraterritoriale toepassing van het EU-recht

Activiteitendata
-
Online

De extraterritoriale toepassing van het EU-recht wordt steeds belangrijker. Dankzij het groeiende web van contractuele betrekkingen die de Europese Unie met derde landen en andere internationale organisaties tot stand heeft gebracht, de uitbreiding van de bevoegdheden van de Unie - ook in het licht van de recente crises waarmee de EU en haar lidstaten te kampen hebben gehad - en de doctrines die in de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie zijn uitgewerkt (zoals de "effectenleer" waarop een beroep wordt gedaan met betrekking tot het EU-mededingingsrecht), is de mogelijkheid om het EU-recht buiten de grenzen van de Unie toe te passen een realiteit die een pijler van de externe dimensie van de EU vormt. 

Tegen deze achtergrond wil het seminar een algemene reflectie over de extraterritoriale toepassing van het EU-recht tot stand brengen, door de nadruk te leggen op de juridische implicaties ervan voor het externe optreden van de EU en de rechtsorde van de EU in haar geheel. Voor meer informatie kunt u de website bezoeken.