Seminar: Het veranderende Brusselse strijdtoneel

Contentverzamelaar

Seminar: Het veranderende Brusselse strijdtoneel

Wie krijgt het voor het zeggen in de EU? Over deze vraag organiseert het ministerie van Economische Zaken in samenwerking met instituut Clingendael een seminar voor rijksambtenaren en andere belangstellenden op donderdagmiddag 27 maart. Meer info over programma en aanmelden in het bericht.

Europa was de afgelopen jaren volop in beweging. De eurocrisis beheerste regelmatig in het nieuws. En in mei kiezen we een nieuw Europees Parlement. Alle reden om stil te staan bij het Brusselse strijdtoneel. Op 1 december 2009 trad het Verdrag van Lissabon in werking. Dit leidde tot fundamentele wijzigingen in de verhoudingen tussen de verschillende Europese instituties en de lidstaten. Zo kreeg het Europees Parlement een grotere rol, kreeg de Commissie meer te zeggen, en speelden de staatshoofden en regeringsleiders via de Europese Raad een belangrijke rol. Mogelijk gevolg is dat de communautaire methode daarbij steeds meer onder druk is komen te staan. Daarnaast heeft de Eurocrisis geleid tot een versterkt economisch bestuur in de EU, met meer bevoegdheden voor de Commissie en het Europees Parlement.

Dit seminar dat op initiatief van het ministerie van Economische Zaken wordt georganiseerd, biedt rijksambtenaren en andere geïnteresseerden de kans enige afstand te nemen van de dagelijkse praktijk en vanuit een meer strategisch oogpunt met sleutelfiguren en experts te discussiëren. Wie heeft er anno 2014 het meest te zeggen in Brussel? Wat is er precies veranderd sinds Lissabon en de eurocrisis tussen de instituties? Zijn er winnaars en verliezers te onderscheiden? Welke toekomstige trends kunnen we signaleren met zicht op EP verkiezingen en een nieuwe Commissie? Wat is de betekenis en wat zijn de consequenties van dit institutionele wapengekletter voor Nederland? En, wat betekent dit voor onze dagelijkse werkzaamheden? Deze en andere vragen zullen in het seminar aan de orde komen.

Programma en sprekers

13.30     Opening van het Seminar

Het Institutionele landschap anno 2014’

Speech Dr. Adriaan Schout, Instituut Clingendael

14.05     Paneldiscussie met medewerking van:

Pieter de Gooijer, Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de EU

Hans van Baalen, lid Europees Parlement en lijsttrekker voor VVD

Rosalinde van der Vlies, plv. Kabinetschef Eurocommissaris Potočnik

Adriaan Schout, coördinator EU Studies, Instituut Clingendael

15.20     Pauze

15.45     Gesproken Column door Pieter Cleppe, Open Europe

15.55     Lager huis debat: ‘Strijdtoneel Brussel: de gevolgen voor Nederland’

17.00     Borrel

Aanmelding: U kunt zich aanmelden door een email te sturen aan cveltkamp@clingendael.nl . Uw deelname wordt bevestigd.