Seminar Notificatie ICER-N

Contentverzamelaar

Seminar Notificatie ICER-N

De Interdepartementale Commissie Europees Recht – Notificatie (ICER-N) organiseert op 20 oktober een seminar over het notificeren van ontwerpregelingen aan de Europese Commissie op grond van EU-richtlijnen. De titel van het seminar is ‘Notificatie: een noodzakelijk goed´.

De volgende vragen zullen tijdens het seminar aan bod komen

  • Securitel, wat was dat ook alweer?
  • Regelgeving in Brussel melden, waarom eigenlijk?
  • Notificeren we als Nederland niet te veel?
  • Staan er in mijn regeling technische voorschriften?

Deze vragen en stellingen komen aan bod vanuit het perspectief van de Europese Commissie, het bedrijfsleven en de opstellers van nationale regelgeving.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via o.kalloe@minvenj.nl