Senaat stemt in met dienstenwet

Contentverzamelaar

Senaat stemt in met dienstenwet

De Eerste kamer is op 10 november jl. akkoord gegaan met de Dienstenwet, de Nederlandse implementatie van de Dienstenrichtlijn. De wet werd aangenomen zonder stemming. De SP liet weten tegen de wet te zijn. De implementatietermijn voor de dienstenrichtlijn loopt in december 2009 af. De richtlijn heeft als doel het afschaffen van hinderpalen voor dienstverleners in de interne markt.

Begin maart 2009 werd het voorstel goedgekeurd door de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer was er brede steun voor de Dienstenwet. Gewezen werd op een onderzoek van de Europese Commissie, dat uitwijst dat diensten driekwart van de economie uitmaken maar dat deze sector slechts voor 20% valt onder de regulering volgens de interne markt als gevolg van allerlei nationale voorschriften (zoals vergunningstelsels).

De sentoren confronteerden Minister van der Hoeven ook met mogelijke Europeesrechtelijk problemen, bijvoorbeeld met betrekking tot de winkeltijdenwet.. “Wat zou er gebeuren als een Duitse bakker vlak over de Nederlandse grens een winkel op zondag opent en een beroep doet op de Dienstenrichtlijn”. De minister van Economische Zaken stelde dat ook dat geval de Nederlandse wetgeving van kracht is, maar zij wil dit aspect nader onderzoeken.