Servië een stap verder richting toetreding tot de EU

Contentverzamelaar

Servië een stap verder richting toetreding tot de EU

Op 1 september 2013 is de Stabilisatie- en associatieovereenkomst (SAO) tussen de EU en Servië in werking getreden. De SAO bepaalt de kaders voor een intensieve samenwerking tussen Servië en de EU. Met de implementatie van de SAO wordt Servië voorbereid op het functioneren in de interne markt. De SAO bevat bovendien een breed scala aan afspraken op het gebied van politieke dialoog, justitie en binnenlandse zaken, innovatie, onderzoek, media, sociaal beleid, transport, milieu en energie. De overeenkomst kan als een belangrijke stap worden gezien richting toetreding van Servië tot de EU.

De SAO heeft een breder bereik dan de Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken (IO), die in februari 2010 in werking trad. In de IO waren de clausules van de SAO over handel en aanverwante zaken al opgenomen. Met de succesvolle implementatie van de IO was een ontwikkeling in de richting van een vrij handelsgebied tussen Servië en de EU al ingezet. Onder de SAO wordt de liberalisering van de handel op het gebied van de vrijheid van vestiging, het vrij verkeer van werknemers, diensten en kapitaal verder uitgebreid.

De SAO bevat tevens afspraken op het gebied van politieke dialoog, justitie en binnenlandse zaken, innovatie, onderzoek, media, sociaal beleid, transport, milieu en energie. Bovendien wordt er toegezien op de implementatie van EU-standaarden op het gebied van politiek en wetgeving en wordt er meer informatie uitgewisseld om de controle op de implementatie en handhaving van de nieuwe wetgeving te verbeteren.

Zie voor meer informatie het persbericht van de Commissie.

Lees hier de kamerstukken van de goedkeuringswet.