Sixpack treedt in werking

Contentverzamelaar

Sixpack treedt in werking

De al eerder vastgestelde zes wetgevende maatregelen die de ‘economic governance’ in de EU en de Eurozone moeten versterken, het zogenoemde sixpack, treden op 13 december 2011 in werking. Het pakket ziet op de versterking van het Stabiliteits- en Groeipact, de introductie van een richtlijn voor minimumeisen aan nationale begrotingsraamwerken en een nieuwe procedure voor macro-economische onevenwichtigheden.

De maatregelen zijn op 23 november 2011 gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. Het sixpack vormt een tussenstap in de versterking van de economische beleidscoördinatie. Hierdoor krijgt het Europees semester een solide basis in EU-wetgeving.  Het akkoord dat bereikt werd tijdens de Eurotop op 9 december 2011 bouwt hierop voort door te streven naar een ‘begrotingspact’ waarbij een Unie van begrotingsstabiliteit moet worden ingesteld. Klik hier voor meer informatie over dat akkoord in een eerder ECER-bericht.

In deze brief van minister de Jager (Financiën) aan de Tweede Kamer vindt u meer informatie over het sixpack.