Skouris herkozen als President van het Hof van Justitie

Contentverzamelaar

Skouris herkozen als President van het Hof van Justitie

De Griekse rechter Vassilios Skouris, President van het Hof van de Europese Unie sinds 7 oktober 2003, is op 8 oktober 2012 herkozen om tot 6 oktober 2015 aan te blijven in deze functie. De Belgische rechter Koen Lenaerts is gekozen tot Vice-President van het Hof, een nieuwe functie.

Het ambt van Vice-President is ingevoerd als gevolg van de recente wijzigingen van het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Deze heeft tot taak om de President bij te staan in de uitoefening van zijn ambt en hem te vervangen ingeval deze verhinderd is of het presidentschap vacant is. De heer Lenaerts zal de eerste rechter zijn die het ambt van Vice-President van het Hof bekleedt.

Tevens zijn de Presidenten van de vijf Kamers van het Hof verkozen: Antonio Tizzano, President van de Eerste Kamer, Rosario Silva de Lapuerta, President van de Tweede Kamer, Marco Ilešič, President van de Derde Kamer, Lars Bay Larsen, President van de Vierde Kamer en Thomas von Danwitz, President van de Vijfde Kamer.

Zie hier, hier en hier de persberichten.