Slovenië voorzitter per 1 januari

Contentverzamelaar

Slovenië voorzitter per 1 januari

Zoals gebruikelijk heeft de Raad op 1 januari een nieuwe voorzitter gekregen, Slovenië heeft Portugal opgevolgd. Speerpunten van het Sloveense voorzitterschap zijn onder meer de toekomst van de Unie (spoedige inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon) en stabiliteit op de Balkan. Deze laatste prioriteit kan, gezien de verwachte onafhankelijkheid van Kosovo, Slovenië nog aardig wat werk gaan kosten.

Voor meer informatie over de manier waarop Slovenië invulling wil geven aan het voorzitterschap verwijst het ECER u naar de officiële website over het 'Slovensko predsedstvo EU 2008'. Op deze website vindt u ook het werkprogramma en een overzicht van belangrijke data.