Soja en tofu komen niet van de koe

Contentverzamelaar

Soja en tofu komen niet van de koe

Zuiver plantaardige producten mogen in beginsel niet worden afgezet onder benamingen zoals „melk”, „room”, „boter”, „kaas” of „yoghurt”, die door het EU-recht worden voorbehouden aan producten van dierlijke oorsprong.

Het gaat om het arrest van het EU-Hof van 14 juni 2017 in de zaak C-422/16, Verband Sozialer Wettbewerb eV tegen TofuTown.com GmbH

Verordening (EU) nr. 1308/2013 – Artikel 78 en bijlage VII, deel III – Besluit 2010/791/EU – Definities, aanduidingen en verkoopbenamingen – ‚Melk’ en ‚Zuivelproducten’ – Benamingen gebruikt voor de afzetbevordering en de afzet van zuiver plantaardige levensmiddelen

 

De Duitse vennootschap TofuTown promoot en distribueert zuiver plantaardige producten onder de benamingen „Soyatoo Tofubutter”, „Pflanzenkäse”, „Veggie-Cheese”, „cream” en andere soortgelijke benamingen. Een Duitse vereniging is van mening dat deze afzetbevordering in strijd is met de EU-regeling betreffende de benaming van melk en zuivelproducten.

TofuTown is daarentegen van mening dat haar reclame geen inbreuk maakt op de betrokken regeling, omdat volgens haar de wijze waarop de consument deze benamingen begrijpt de laatste jaren immers aanzienlijk is gewijzigd. Bovendien gebruikt zij de benamingen zoals „boter” of „cream” niet afzonderlijk, maar steeds in verbinding met termen die verwijzen naar de plantaardige oorsprong van de betrokken producten, bijvoorbeeld „tofuboter” of „rice spray cream”.

Het Hof oordeelt dat, ten behoeve van de afzet en reclame, de betrokken regeling in beginsel de benaming „melk” uitsluitend voorbehoudt aan melk van dierlijke oorsprong. Behoudens uitdrukkelijk bepaalde uitzonderingen worden benamingen als „room”, „slagroom”, „boter”, „kaas” en „yoghurt” door deze regeling bovendien uitsluitend voorbehouden aan zuivelproducten, dat wil zegen producten die uit melk worden verkregen.

De hierboven opgesomde benamingen kunnen niet wettelijk worden gebruikt om een zuiver plantaardig product aan te duiden, tenzij dit product is opgenomen op de lijst van uitzonderingen, wat niet het geval is voor soja of tofu.

Het Hof verklaart dat de vermelding van verduidelijkende of beschrijvende aanvullingen die wijzen op de plantaardige oorsprong van het betrokken product, zoals die welke door Tofutown worden gebruikt, geen invloed heeft op dat verbod. Het Hof voegt hieraan nog toe dat deze uitlegging van de betrokken regeling niet indruist tegen het evenredigheidsbeginsel of het beginsel van gelijke behandeling.