Spanje mag Roemeense werknemers weren

Contentverzamelaar

Spanje mag Roemeense werknemers weren

De Europese Commissie heeft Spanje toestemming gegeven om voorlopig geen nieuwe Roemeense werknemers toe te laten. Dit gebeurt op grond van afspraken die gemaakt zijn bij de toetreding van Roemenië in 2007. Andere EU-lidstaten kunnen Roemeense werknemers weren indien er een ernstige verstoring is van de arbeidsmarkt. Spanje heeft een van de hoogste werkloosheidspercentages in de EU.

De Europese Commissie staat Spanje toe om Roemenen tijdelijk - tot 31 december 2012 - beperkingen voor toegang tot zijn arbeidsmarkt op te leggen. De Europese Commissie, bij monde van Eurocommissaris Andor (werkgelegenheid) “begrijpt waarom de Spaanse autoriteiten in deze specifieke crisissituatie – met een dramatische werkgelegenheidssituatie en een zeer complex financieel klimaat – bij het volledig vrije verkeer een stap terug willen zetten”. Volgens de Commissie heeft Spanje voldoende bewijs geleverd dat er sprake is van een ernstige verstoring.

De toetredingsakte van Roemenië tot de Europese Unie bevat overgangsregelingen voor het vrije verkeer van personen. Deze houden in dat het vrije verkeer van werknemers maximaal zeven jaar kan worden uitgesteld (tot 31 december 2013). Deze periode is verdeeld in drie fasen ("2-plus-3-plus-2"-jaar). De lopende tweede fase is op 1 januari 2009 ingegaan en eindigt op 31 december 2011. Klik hier voor meer informatie.

Een aantal lidstaten, waaronder Nederland, legt op grond van deze overgangsregeling beperkingen op aan het Roemeense burgers om in hun land te werken. Zij moeten deze beperkingen uiterlijk op 31 december 2011 opheffen, tenzij ze de Commissie voor die datum laten weten dat ze de beperkingen blijven toepassen vanwege ernstige verstoringen van de arbeidsmarkt. In dat geval kunnen de beperkingen tot uiterlijk 31 december 2013 gelden.

Nederland vereist momenteel een werkvergunning van Roemenen. Minister Kamp voert een beleid om de afgifte van het aantal tewerkstellingsvergunningen voor buitenlandse werknemers tot het uiterste te beperken.