Contentverzamelaar

Staat van de Europese Unie 2015
Een democratische en concurrerende Unie die werkt voor alle burgers. Dat is de titel van het overzicht van beleidsvoornemens en de visie van het kabinet op de uitdagingen van de EU in het jaar voorafgaand aan het EU-voorzitterschap en hoe deze in de ogen van het kabinet het best op Europees niveau kunnen worden aangepakt.

Minder dan een jaar verwijderd van het Nederlands voorzitterschap van de Raad, kan dit document ook worden beschouwd als richtinggevend voor de periode voorafgaand aan het voorzitterschap, zowel wat betreft contextanalyse als de uitwerking van accenten die Nederland in de eerste helft van 2016 wil zetten. Dit stuk kan dan ook in samenhang worden gelezen met de brief aan het parlement over de inhoudelijke voorbereiding van het EU-voorzitterschap die op 28 januari jl. werd verzonden ( Kamerstuk 34139, nr. 1, lees hier het ECER-bericht).

De Staat van de Unie is als volgt opgebouwd: het eerste deel begint met een beschouwing van de belangrijkste uitdagingen waarvoor de Unie zich ziet gesteld en het Europese aspect van de antwoorden die nodig zijn om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Dit gebeurt aan de hand van de drie uitgangspunten die het kabinet heeft gekozen voor de invulling van het Nederlands voorzitterschap: hoofdzaken, innovatieve groei en banen en verbinding. Dit deel eindigt met een aantal observaties over de positionering van ons land in de Unie. In deel II wordt een aantal onderwerpen uitgelicht waaraan het kabinet dit jaar speciaal aandacht wil besteden: de institutionele transitie; de versterking van de Europese economie en de noodzaak van een slagvaardig en effectief extern beleid van de Unie. Tenslotte volgt in deel III een vooruitblik voor 2015 op een serie overige onderwerpen.