Staat van de Europese Unie: Europa uit de steigers

Contentverzamelaar

Staat van de Europese Unie: Europa uit de steigers

Onder dit motto presenteert het kabinet dit jaar de Staat van de Europese Unie. Daarin beschrijft het kabinet de Europese agenda voor het lopende Belgische en daaropvolgende Hongaarse EU-voorzitterschap. Daarbij concentreert het eerste deel zich op een aantal voor Nederland prioritaire thema’s uit de Europese beleidsagenda.

Deze thema’s zijn:

- een concurrerend Europa dat zorgt voor duurzame groei en banen;
– kansen grijpen binnen de draagkracht van de aarde;
– strikt maar eerlijk;
– investeren in goede buren, verre vrienden en wereldwijde veiligheid.

De bijlage geeft zoals te doen gebruikelijk een terugblik op de werkzaamheden van de Raad gedurende de achterliggende twee EU-voorzitterschappen (het Zweedse en het Spaanse) alsook een vooruitblik op het lopende en komende voorzitterschap. Eveneens opgenomen in de bijlage is een overzicht van BNC-fiches, de stand van de implementatie van Europese regelgeving, tabellen en een lijst van afkortingen.