Staatssteunregels MKB versoepeld vanwege crisis

Contentverzamelaar

Staatssteunregels MKB versoepeld vanwege crisis

De Europese Commissie heeft het staatssteunregime voor het midden- en kleinbedrijf aanzienlijk versoepeld in het licht van de financiële crisis. De Europese Commissie heeft een uitgebreid handboek gepubliceerd, waarin specifiek rekening wordt gehouden met de huidige financiële crisis.

Het midden- en kleinbedrijf vormt 99% van alle bedrijven in Europa. Volgens de Commissie zijn deze bedrijven de ruggengraat van de Europese economie. Voor deze bedrijven geldt een speciaal staatssteunregime. Het handboek geeft in detail weer welke regels voor staatssteun aan de MKB gelden.

De volgende bedrijven vallen onder de definitie ‘MKB’:
- Middenbedrijf: minder dan 250 werknemers en maximaal 50 miljoen euro omzet/ 43 miljoen euro bedrijfsresultaat.
- Kleinbedrijf: minder dan 50 werknemers en maximaal 10 omzet/bedrijfsresultaat.
- Microbedrijf: minder dan 10 werknemers en maximaal 2 miljoen euro omzet/ bedrijfsresultaat.

Ook geeft de Commissie uitleg over de ‘de minimis-regel’, over financiële steun aan bedrijven in de vorm van garanties en over risicokapitaalinjecties voor startende bedrijven. Voor het MKB geldt dat voor steun die gebaseerd is op bijzondere gronden een versoepeld regime is gecreëerd. Dit is het geval voor:

- steun voor onderzoek en ontwikkeling (R&D)
- steun met als doel verhoging van milieubescherming
- steun voor regio’s
- steun voor meer werkgelegenheid
- steun voor onderwijs van het personeel
- steun voor adviezen en deelname aan beurzen
- steun voor vrouwelijke ondernemers
- steun voor gehandicapten en arbeidsongeschikten
- steun voor het redden van bedrijven die in moeilijkheden zijn geraakt

De Europese Commissie heeft bovendien de regels versoepeld als gevolg van de huidige financiële crisis. Er zijn speciale regels gecreëerd voor:

- kapitaalinjecties van 500.000 euro per bedrijf over een periode van twee jaar.
- 25% korting op premies voor garanties.
- verlaging van de rentelasten, in het bijzonder voor leningen die gerelateerd zijn aan activiteiten die de milieubescherming verhogen.
- tijdelijke buitenwerkingstelling van de richtsnoeren van de Commissie voor risicokapitaal uit 2006.

Klik hier voor de tekst van het handboek voor de precieze omschrijvingen.