Staatssteunregels voor groepsvrijstellingen en onderzoeksprocedures aangepast

Contentverzamelaar

Staatssteunregels voor groepsvrijstellingen en onderzoeksprocedures aangepast

De Raad heeft twee verordeningen aangenomen die de staatssteunregels voor groepsvrijstellingen en onderzoeksprocedures aanpassen. Deze nieuwe regels passen binnen de doelstelling om de staatssteunvoorschriften te moderniseren als bijdrage aan de tenuitvoerlegging van de Europa-2020 strategie voor groei.

Verordening 733/2013 wijzigt Verordening 994/98 en introduceert nieuwe categorie├źn van staatssteun die door de Commissie vrijgesteld kunnen worden van de aanmeldingsplicht. Het gaat onder meer om steun voor innovatie, cultuur, compensatie voor schade veroorzaakt door natuurrampen, sport, bepaalde breedbandsectorinfrastructuur, sociale steun voor vervoer van bewoners naar afgelegen gebieden en steun op het terrein van bosbouw en visserij. De Commissie kan nu verordeningen aannemen op deze gebieden, waarin de criteria worden gedefinieerd voor de vrijstelling van steunmaatregelen van de aanmeldingsplicht.

Verordening 734/2013 wijzigt verordening 659/1999 en verbetert onder meer de procedures voor de behandeling van klachten. Het stelt de Commissie in staat om op basis van alle beschikbare informatie de klacht te onderzoeken en leidt tot een snellere, voorspelbaardere en meer transparante klachtenprocedure. Het bevat tevens nieuwe instrumenten voor de Commissie om informatie van een lidstaat, een onderneming of een ondernemersvereniging te verzamelen. Het tijdsbestek voor onderzoek in technisch complexe zaken wordt hiermee ingekort. Hiermee draagt de verordening bij aan snellere en betere beslissingen.

Ook is onlangs het handboek met procedures voor de toepassing van artikelen 107 en 108 VWEU aangepast. Het betreft een niet-bindend document.

De mededeling van de Commissie uit 2012 over de modernisering van het EU-staatsteunbeleid vindt u hier.

Lees hier het persbericht van de Commissie over de twee verordeningen.