STER: Speeddaten over EU-burgerschap

Contentverzamelaar

STER: Speeddaten over EU-burgerschap

De Studiekring Europees Recht (STER), de vereniging van jonge juristen Europees recht, organiseert op donderdag 18 november een bijeenkomst over het EU-burgerschap. Een zeer actueel thema in de politiek en de jurisprudentie van het Hof van Justitie. Verder zal ook de scriptieprijs 2010 van de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht (NVER) worden uitgereikt aan één van de maar liefst 22 jonge talenten die hun scriptie over een Europeesrechtelijk onderwerp hebben geschreven.

De scripties zijn beoordeeld door een jury bestaande uit Christiaan Timmermans (voorzitter van de jury, tot voor kort rechter in het EU-Hof en thans hoogleraar Internationalisering aan de Erasmus Universiteit), en de NVER-bestuursleden Marc Fierstra (raadsheer bij de Hoge Raad) en Jaap de Zwaan (directeur instituut Clingendael en hoogleraar Europees recht aan de Erasmus Universiteit). Op 18 november 2010 volgt de spannende ontknoping!

Na de uitreiking is het mogelijk te ‘speeddaten’ met vier specialisten over verschillende aspecten van het EU-burgerschap. De laatste jaren staat dit burgerschap steeds meer in de belangstelling, niet in de laatste plaats door arresten van het Hof van Justitie waaruit blijkt dat aan het EU-burgerschap op allerlei terreinen grote gevolgen zijn verbonden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan toegang tot universitaire opleidingen voor studenten, verblijfsrechten voor derdelanders met een relatie met een EU-burger, recht op vrij verkeer, socialezekerheidsrechten, studiebeurzen, naamrecht en politieke rechten van Unieburgers.

De vier Europees burgerschapsspecialisten zijn:

* Jeremy Bierbach (promovendus Europees recht aan de UvA):
* Hanneke van Eijken (promovenda Europees recht aan de UU):
* Jurian Langer (Procesgemachtigde namens de Nederlandse regering bij het EU-Hof (Ministerie van Buitenlandse Zaken)):
* Viorelia Gasca (promovenda Europees recht aan de Universiteit van Maastricht):

Het geheel wordt afgesloten met een forum waarin kort de uitkomsten van de gevoerde discussies worden besproken. Omdat de bijeenkomst plaatsvindt op het Ministerie van Buitenlandse Zaken is een legitimatiebewijs vereist.

Datum: Donderdag 18 november 2010, ontvangst met koffie/thee 16.30 uur, aanvang speeddaten 17.00 uur met aansluitend een borrel.

Locatie: Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag
Aanmelden: Uiterlijk vrijdag 12 november 2010 door een email te sturen naar j.e.van.den.brink@law.leidenuniv.nl ofH.J.vanHarten@uu.nl.