Succesvol eerste jaar voor EU-eenheidsoctrooistelsel

Contentverzamelaar

Succesvol eerste jaar voor EU-eenheidsoctrooistelsel

In het eerste jaar van toepassing van het EU-eenheidsoctrooistelsel heeft het Europees Octrooibureau (EOB) al meer dan 27.000 eenheidsoctrooien geregistreerd. De meeste octrooien werden verleend voor medische technologie, civiele techniek en vervoer

Achtergrond

Het EU-eenheidsoctrooistelsel is gebaseerd op twee EU-verordeningen (de verordening inzake eenheidsoctrooibescherming en de verordening betreffende de eenheidstaal voor octrooien) en een internationale overeenkomst tussen de EU-landen om het eengemaakt octrooigerecht (EOG) op te richten. De overeenkomst werd begin 2023 geratificeerd, waardoor het eenheidsoctrooistelsel op 1 juni 2023 in werking kon treden. Momenteel nemen 17 EU-lidstaten deel aan het eenheidsoctrooistelsel. Het systeem staat ook open voor andere EU-lidstaten. Binnenkort wordt Roemenië het achttiende deelnemende lid.

De octrooiregistratie wordt beheerd door het Europees Octrooibureau (EOB). Om een eenheidsoctrooi te verkrijgen, vraagt een aanvrager eerst een Europees octrooi aan volgens de gebruikelijke regels en procedures van het EOB. Zodra het Europees octrooi is verleend, kan de octrooihouder het EOB verzoeken eenheidswerking toe te kennen aan dat octrooi binnen een maand na de verlening, hetgeen resulteert in een eenheidsoctrooi dat in alle deelnemende lidstaten zonder aanvullende valideringsvereisten van toepassing is.

Het eerste jaar

In het eerste jaar van toepassing van het eenheidsoctrooistelsel heeft het Europees Octrooibureau (EOB) al meer dan 27.000 eenheidsoctrooien geregistreerd. Dit betekent dat gemiddeld bijna één op de vier (23 procent) verleende Europese octrooien van toepassing is in alle deelnemende lidstaten. Dit percentage neemt ook gestaag toe. Het opnamepercentage bedraagt bijna 50 procent van de in Denemarken en Polen gevestigde aanvragers en ongeveer 40 procent in Spanje. De meeste octrooien worden verleend voor medische technologie (31 procent), civiele techniek (6 procent) en vervoer (5 procent).

Tot dusver zijn ongeveer 350 zaken aanhangig gemaakt bij het eengemaakt octrooigerecht (EOG). Dit nieuwe gerecht maakt gecentraliseerde procesvoering mogelijk, niet alleen voor eenheidsoctrooien, waarvoor het EOG exclusief bevoegd is, maar ook voor Europese octrooien zonder eenheidswerking, onder bepaalde voorwaarden.

Meer informatie: