Symposium over samenwerking van Nederlandse rechters met EU-Hof

Contentverzamelaar

Symposium over samenwerking van Nederlandse rechters met EU-Hof

Het Europa Instituut van de Universiteit Utrecht organiseert op 15 december 2011 een symposium over de samenwerking van Nederlandse rechters met het EU-Hof. De titel van het symposium is “verwijzen, verwachten en beslechten”. Het instituut deed onderzoek naar de praktijk van prejudiciële verwijzingen naar het Hof van Justitie van de Europese Unie door Nederlandse rechters tussen 2000 en 2010. Op 15 december a.s. worden de voorlopige resultaten gepresenteerd.