Takenpakket OJC- en Concuraad uitgebreid

Contentverzamelaar

Takenpakket OJC- en Concuraad uitgebreid

De Europese Raad heeft besloten een aanpassing te maken in de lijst van Raadsformaties. De Raad Onderwijs, jeugd en cultuur krijgt het sportbeleid van de EU erbij en heet nu OJCS-raad. De Raad Concurrentiekracht gaat zich bezighouden met het ruimtevaartbeleid. Beide beleidsterreinen zijn sinds het Verdrag van Lissabon expliciet opgenomen in het EU-Werkingsverdrag.

Dat de Europese Raad beslist over de lijst van Raadsformaties is ook nieuw sinds Lissabon. Volgens artikel 236 VWEU stelt de Europese Raad deze lijst vast met gekwalificeerde meerderheid van stemmen. Daarvoor besliste de Raad zelf over de eigen formaties.

Sport (artikel 165 VWEU) en Ruimtevaartbeleid (artikel 189 VWEU) zijn sinds het Verdrag van Lissabon nieuw opgenomen in het Verdrag. Overigens kon de EU eerder al in zekere mate beleid voeren op deze gebieden, door gebruik te maken van andere rechtsgrondslagen in het verdrag. Voor deze beleidsterreinen zijn/worden ook nieuwe raadswerkgroepen opgericht. Zij zullen het werk van de OCJS en Concuraden gaan voorbereiden.

In Nederland valt het sportbeleid onder de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In het EU-Werkingverdrag is de keuze gemaakt om het sportbeleid onder te brengen onder de titel ‚ÄėOnderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport. Vandaar de keuze om dit onder te brengen bij de OCJS-raad. Ruimtevaart is belegd bij de minister van Economische zaken.