Toepassing van het EU-recht in 2009

Contentverzamelaar

Toepassing van het EU-recht in 2009

De Europese Commissie heeft haar jaarlijkse rapport over de toepassing van het EU-recht gepubliceerd. In 2009 waren er minder klachten en inbreukzaken, maar toch blijven volgens de Commissie met name te late omzetting en te late kennisgeving (notificatie) een wijdverbreid en structureel probleem. Nederland is een goed jongetje in de klas, zo blijkt.

Enkele interessante punten in het verslag:

  • Eind 2009 waren bij de Commissie circa 2 900 klachten- en inbreukdossiers in behandeling. Sinds eind 2008 daalde het totale aantal dossiers met 16% en bedroeg de daling van het aantal procedures wegens niet-kennisgeving van maatregelen tot omzetting van richtlijnen 26%.
  • De meeste verzoekschriften van burgers aan het Europees Parlement hebben nog steeds betrekking op milieubescherming en interne markt: respectievelijk 173 en 82 nieuwe verzoekschriften.
  • De Commissie beschrijft in het verslag ook veel nieuwe manieren waarop zij probeert toezicht te houden op de juiste toepassing van EU-recht, bijvoorbeeld via expertgroepen met vertegenwoordigers van de lidstaten.
  • in 2009 moest SOLVIT - na een stijging met 22% tijdens het voorafgaande jaar - nog eens 50% meer dossiers behandelen, terwijl het percentage opgeloste problemen (86%) constant hoog bleef. In Nederland valt SOLVIT onder het Ministerie van Economische Zaken.
  • Nederland heeft in 2009 9 ingebrekestellingen ontvangen. Dat is, samen met Bulgarije, het laagste aantal ingebrekestellingen in de EU.