Tweede Kamer stemt in met ratificatie Verdrag van Lissabon

Contentverzamelaar

Tweede Kamer stemt in met ratificatie Verdrag van Lissabon

Een meerderheid van de volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer is akkoord gegaan met de ratificatie door Nederland van het Verdrag van Lissabon. Met deze beslissing is de mogelijkheid van een nieuw referendum van de baan. Het Verdrag zal nu voorgelegd worden aan de Eerste Kamer. Op dit moment hebben 14 EU-lidstaten hun parlementaire procedures helemaal afgerond.

Een kamermeerderheid van CDA, PvdA, VVD, ChristenUnie, GroenLinks, D’66 en SGP is akkoord gegaan met ratificatie. Een motie van het kamerlid van Bommel (SP) om opnieuw een raadgevend referendum onder de bevolking te houden haalde het niet.

Een resterend discussiepunt in de debatten deze week is de rol van het nationale parlement onder het nieuwe verdrag. Het instemmingsrecht van de Kamer voor bepaalde Europese wetgeving, op bijvoorbeeld het terrein van Justitie en Binnenlandse Zaken, komt met het Verdrag te vervallen. De logica hierachter is dat aangezien over deze onderwerpen voortaan bij codecisie met het Europees Parlement en een gekwalificeerde meerderheid in de Raad van de Europese Unie worden beslist, instemming van de Tweede Kamer geen doorslaggevende factor meer kan zijn.

De VVD heeft een amendement ingediend om het instemmingsrecht van het parlement zeker te stellen. Staatssecretaris Timmermans (Europese Zaken) heeft instemming met het amendement de Kamer ontraden. Volgens hem houdt een keuze voor de communautaire methode voor deze onderwerpen in dat de Raad en het Europees Parlement volwaardige wetgevers zijn. Een beslissende rol van het nationale parlement past daar in zijn ogen niet bij.