Vacature BZ: (Senior-)Jurist Europees recht

Contentverzamelaar

Vacature BZ: (Senior-)Jurist Europees recht
Bij het Hofcluster van de afdeling Europees Recht (ER) van de Directie Juridische Zaken (DJZ) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) is een vacature (schaal 12) opengesteld voor een (Senior-)Jurist voor een periode van drie jaar.

Functie omschrijving

Het Hofcluster van de afdeling ER is op zoek naar een tijdelijke kracht. Samen met de beleidsdepartementen schrijf je de Nederlandse inbreng in EU-Hofzaken. Ook kun je betrokken worden bij de diverse adviestaken en- werkzaamheden van de afdeling en adviseer je over Europese onderwerpen binnen BZ en de Rijksoverheid.

Typering gezochte medewerker

• Je beschikt over een zodanig brede en diepgaande kennis van het Europees recht en analytische vaardigheden dat je, zowel schriftelijk als mondeling, en rekening houdend met de beleidsmatige en politieke context, gericht over Europeesrechtelijke vraagstukken kunt adviseren.
• Je hebt ervaring met het opstellen van processtukken.
• Je bent op korte termijn beschikbaar.
• Pleitervaring is geen harde eis, wel een pré.
• Detachering behoort tot de mogelijkheden
 .

Werkomgeving

De directie Juridische Zaken (DJZ) bewaakt de juridische kwaliteit bij Buitenlandse Zaken door te zorgen voor een doeltreffende en samenhangende behandeling van de juridische vraagstukken.

Bij DJZ zijn juristen werkzaam op vrijwel alle terreinen van het recht. De belangrijkste daarvan zijn het internationaal recht, Europees recht, verdragenrecht, staats- en bestuursrecht, alsmede het civiele recht. De directie en de afdelingen worden ondersteund door een aantal management ondersteuners en telt ruim 70 fte.

De taken van de afdeling Europees Recht kunnen onderverdeeld worden in vijf categorieën, te weten: procespraktijk, adviespraktijk, beheer van het Expertisecentrum Europees recht (ECER), voeren van het secretariaat van de Interdepartementale Commissie Europees recht (ICER) en het contactpunt staatssteun.

De taken van de afdeling zijn relatief complex, de werkzaamheden hebben slechts in geringe mate routinematige aspecten. De werkdruk is hoog, mede omdat veel van het werk aan strikte termijnen is gebonden.

De formatie telt 20 fte’s, waarvan 18 juristen, die zich bezig houden met een of meer van bovengenoemde werkzaamheden. De afdeling bestaat uit een Hofcluster, een Adviescluster en het ECER.

De medewerkers van de afdeling deden eerder ervaring op bij BZ, in de advocatuur, andere ministeries, internationale organisaties of wetenschap. Zij hebben ruime werkervaring. De sfeer is gedreven, collegiaal en informeel.

Overige informatie en contact

Meer informatie kan worden ingewonnen bij Jurian Langer, hoofd Hofcluster (  jurian.langer@minbuza.nl  ),  tel.: +31652503167

Reacties (cv en begeleidende mail) kunnen tot uiterlijk 27 januari 2022 worden gestuurd naar: jurian.langer@minbuza.nl  en  mielle.bulterman@minbuza.nl