Van “beter wetgeven” naar “slim wetgeven”

Contentverzamelaar

Van “beter wetgeven” naar “slim wetgeven”

Het programma “beter wetgeven” moet in een hogere versnelling komen. Voortaan moet “slim wetgeven” de hele beleidscyclus van wetgeving omvatten, samen met de lidstaten en de belanghebbenden die er door geraakt worden. Dat stelt de Europese Commissie in een recente mededeling. Tegelijkertijd is het verslag over beter wetgeven in 2009 gepubliceerd. En bovenop dit alles heeft de Europese Rekenkamer ook het impact assessment systeem van de Commissie doorgelicht.

Slim wetgeven moet worden toegepast op de hele beleidscyclus van ontwerp van wetgeving, implementatie, handhaving evaluatie en herziening. Daarbij moet verder gebouwd op de impact assessment voor nieuwe wetgeving. Wetgeving moet opbrengen wat we ervan verwachten. Iedereen moet zich ervan bewust zijn dat amendering van bestaande wetgeving even belangrijk is als het presenteren van geheel nieuwe wetgeving. Slim wetgeven is ook een gedeelde verantwoordelijkheid van de EU en de lidstaten, op alle beleidsgebieden. En niet alleen de lidstaten, maar ook degenen die door de wetgeving geraakt worden. Alle stakeholders hebben een sleutelrol te vervullen in het proces. Daartoe wil de Commissie het consultatieproces voor burgers en belanghebbenden verder versterken, als onderdeel van de participerende democratie zoals door het verdrag van Lissabon geïntroduceerd.

Klik hier voor meer informatie over beter wetgeven.

De Commissie heeft ook het verslag over 2009 gepresenteerd over subsidiariteit en proportionaliteit (17e Verslag over Beter wetgeven).

Klik hier voor het volledige verslag

Tot slot heeft de Europese Rekenkamer de resultaten gepubliceerd van een omvattende audit van het Impact assessment systeem van de Commissie. Het rapport van de Rekenkamer kan hier worden geraadpleegd :
Klik hier voor de volledige tekst van de audit/

De reactie van de Commissie op deze doorlichting vindt u hier.