Van Rompuy een natte dweil noemen: 2980 euro boete

Contentverzamelaar

Van Rompuy een natte dweil noemen: 2980 euro boete

Het EU-Gerecht heeft het bezwaar van Nigel Farage tegen een boete die hem was opgelegd wegens het beledigen van Van Rompuy niet in behandeling genomen.

Op 24 februari 2010 noemde Nigel Farage de toen net-gekozen president Herman van Rompuy een man met de uitstraling van een natte dweil. Ook vergeleek hij hem met een tweederangs bankbediende en zei hij dat van Rompuy uit een ‘non-country’ kwam. Farage raadde van Rompuy aan zo snel mogelijk weer te vertrekken als president van de Europese Unie.

Parlementsvoorzitter Jerzy Buzek besloot dat de uitspraken ontoelaatbaar zijn binnen het Europees Parlement en legde Nigel Farage een boete van EUR 2.980 euro op.

Nigel Farage had bezwaar aangetekend tegen dit besluit bij het EU-Gerecht. Het Gerecht heeft dit bezwaar niet in behandeling genomen. Volgens het Gerecht kan een  (niet-bindend) besluit van de juridische commissie van het EP niet het onderwerp zijn van een procedure voor het Gerecht. Bovendien was niet voldaan aan de beroepstermijn.

Lees de beschikking van het gerecht hier.