Veelbelovende voetballer voor Hof van Justitie

Contentverzamelaar

Veelbelovende voetballer voor Hof van Justitie

Mag een voetbalclub een schadevergoeding eisen van een zelf opgeleide speler die bij een andere club in dienst wil treden? Het EG-Hof van Justitie zal zich buigen over een zaak die voetbalclub Olympique Lyonais heeft aangespannen tegen zijn ex-speler Olivier Bernard. Bernard sloot na afloop van zijn voetbalopleiding op basis van een ‘belofte’-contract bij Olympique een contract met de Engelse club Newcastle United. De Franse voetbalregels verplichten in zo’n geval tot betaling van een schadevergoeding aan Olympique. Het Franse Cour de Cassation vraagt zich nu af of deze regel in strijd is met het Europese recht.

Bernard stond onder contract bij Olympique als ‘belofte’. Het Franse ‘Charte du football’ (voetbal-CAO) verplichtte Bernard een overeenkomst aan te gaan met deze club, in ruil voor de opleiding die hij daar genoten had. Toen Bernard dit weigerde en naar Engeland vertrok vorderde Olympique schadevergoeding wegens niet-nakoming van die verplichting. Hij mocht dus wel naar het buitenland, maar moest daar een hoge prijs voor betalen.

Het Hof van Justitie heeft in het arrest Bosman (C-415/93) geoordeeld dat het betalen van een geldbedrag aan de ex-club van de speler om zodoende in een andere lidstaat te kunnen werken in strijd is met het recht op vrij verkeer binnen de EU.

In deze zaak gaat het om de investering die voetbalclubs doen in de opleiding van hun jonge voetballers. Het Cour de Cassation vraagt zich nu af of deze gang van zaken, die een belemmering van het vrije verkeer kan opleveren, gerechtvaardigd is met het oog op de bevordering van de opleiding van jonge spelers.

De vragen die gesteld worden zijn van belang, aangezien er zowel door de Europese voetbalbond UEFA en wereldbond FIFA wordt nagedacht over het behoud van jong voetbaltalent in het land van herkomst. Het is de vraag hoe deze plannen zich verhouden tot het recht op vrij verkeer van personen.

Olivier Bernard staat intussen nergens meer onder contract in het betaalde voetbal…